PKP Intercity planuje podpisać umowy ramowe na likwidację wraków wagonów

PKP Intercity planuje podpisać umowy ramowe na likwidację wraków wagonów

PKP Intercity ogłosiło postępowanie dotyczącego zawarcia umów ramowych na likwidację wraków wagonów pasażerskich. Na oferty przewoźnik czeka do 26 kwietnia 2022 r.

Jak informuje przewoźnik, wraki wagonów pasażerskich będą zgłaszane do likwidacji w okresie 2 lat od zawarcia umów ramowych.

Cena sprzedaży określonej partii wraków zostanie ustalona na podstawie przeprowadzanej aukcji elektronicznej lub negocjacji cenowych, zgodnie z warunkami umowy ramowej.

Wraki wagonów będą zlokalizowane na terenie bocznic kolejowych tj. Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Poznań, Leszno, Wrocław, Katowice, Kraków i Przemyśl oraz w innych lokalizacjach tj. Nowy Sącz, Bydgoszcz, Idzikowice, Opole, Poznań.

Spółka zastrzega, że Zestawy kołowe wraz z maźnicami lub całe wózki wagonowe mogą zostać wyłączone ze sprzedaży. Po dokonaniu odbioru wraku wagonu i jego demontażu, kupujący dokonuje zwrotu zdemontowanych zestawów kołowych wraz z maźnicami/wózków wagonowych do wskazanej lokalizacji w terminie 40 dni kalendarzowych od daty odbioru wraku wagonu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania upływa dnia 26 kwietnia 2022 roku. Przewoźnik dopuści do zawarcia umów ramowych wszystkich oferentów łożyli prawidłowo dokumenty.