PKP Intercity nie odnotowało poważniejszych awarii lokomotyw Griffin

PKP Intercity nie odnotowało poważniejszych awarii lokomotyw Griffin

Poseł Tomasz Kostuś zapytał ministra infrastruktury  o spostrzeżenia z eksploatacji przez PKP Intercity lokomotyw Newag Griffin. Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury poinformował, że nie odnotowano poważniejszych awarii pojazdów a ewentualne naprawy nie powodują długich przerw w eksploatacji pojazdów.

W swojej interpelacji poseł Kostuś przypomniał, że w listopadzie 2020 roku zakończył się proces dostaw nowoczesnych lokomotyw Griffin, które PKP Intercity kupiło od spółki Newag z Nowego Sącza.

– 30 pojazdów wzmocniło flotę narodowego przewoźnika, a okres ich eksploatacji powinien umożliwić przekazanie konkretnych wniosków dotyczących eksploatacji pojazdów. Spostrzeżenia te winny być szczególnie ważne w kontekście realizacji kolejnego zamówienia, tym razem na dostawę 10 lokomotyw wielosystemowych – zaznaczył poseł.

W ocenie posła doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji pojazdów mogą być przydatne w pracach nad nowymi (wielosystemowymi przyp. red) Griffinami) dla PKP Intercity.

Dlatego też poseł Tomasz Kostuś zwrócił się do ministra infrastruktury z pytaniami o statystyki dostępności i sprawności lokomotyw Griffin w okresie ich eksploatacji przez spółkę PKP Intercity a także czy w czasie użytkowania lokomotyw przez spółkę doszło do jakichkolwiek poważniejszych awarii pojazdów.

Jak poinformował Andrzej Bittel , wiceminister infrastruktury, średnią dostępność pojazdów w dobie wyniosła 25,4. Z przedstawionych danych wynika, że największa dostępność pojazdów w dobie była w sierpniu 2021 r. i wyniosła 26,3 natomiast najmniejszą dostępność odnotowano w marcu 2021 r. – 24,4, był to również największy miesiąc ze średnią dobową liczbę pojazdów wyłączonych na planowe czynności utrzymaniowe (1,3) oraz inne naprawy (4,3).

Przedstawiciel resortu dodał, że nie odnotowano poważniejszych awarii pojazdów a naprawy ewentualnych awarii leżących po stronie pojazdu wykonywane są na bieżąco i nie powodują długotrwałych przerw w eksploatacji.

Poseł Kostuś zapytał również czy trakcie eksploatacji lokomotyw dokonano istotnych spostrzeżeń, które wpłyną na wytyczne dotyczące produkcji lokomotyw dostarczonych przez Newag w ramach kontraktu na dostawę lokomotyw wielosystemowych.

Minister Bittel przyznał, że PKP Intercity prowadzi bieżącą analizę eksploatacji pojazdów, zaś wnioski są na bieżąco omawiane w ramach realizacji kontraktu na realizację dostawy lokomotyw wielosystemowych.

– Należy mieć też na uwadze, że lokomotywy wielosystemowe docelowo będą eksploatowane w sześciu krajach i ich wyposażenie będzie musiało uwzględniać warunki eksploatacji w poszczególnych krajach eksploatacji – zaznaczył wiceminister infrastruktur.

Poseł poruszył także temat możliwości pozyskania lokomotyw innego typu o parametrach podobnych do Griffinów by uzupełnić luki taborowe.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że przewoźnik realizuje Strategię Taborową, która przewiduje zarówno modernizację, jak też zakup lokomotyw elektrycznych, w celu zaspokojenia potrzeb pasażerów, dzięki opracowaniu jak najbardziej atrakcyjnej oferty przewozowej.

– Obecnie nie są prowadzone postępowania w celu zakupu lokomotywo parametrach podobnych do lokomotyw Griffin. Nie można jednak wykluczyć takich działań w przyszłości – podsumował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktur.

Przypomnijmy, że PKP Intercity zakupiło 30 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin, które dla przewoźnika wyprodukowała firma Newag z Nowego Sącza za kwotę 551,4 mln zł brutto. Początkowo w ramach umowy z maja 2018 r. kolejowa spółka kupiła 20 pojazdów a następnie we wrześniu 2019 r. umowa została rozszerzona o 10 dodatkowych pojazdów.