PKP Intercity myśli o zakupie wagonów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami

PKP Intercity myśli o zakupie wagonów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami

PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi. Celem dialogu jest pozyskanie informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Spółka w trakcie przeprowadzonego dialogu technicznego chce w szczególności poznać informacje z zakresu: opisu przedmiotu zamówienia, w tym identyfikacja parametrów eksploatacyjnych dla wagonów środkowych, sterowniczych oraz lokomotyw. Dostępnych technologii i koncepcji połączeń pomiędzy wagonami w tym przejść międzywagonowych celem zagwarantowania najwyższego poziomu komfortu pasażerów przez ograniczenie poziomu hałasu czy konfiguracji przestrzeni pasażerskiej.

PKP Intercity zakłada, że pojedynczy skład będą tworzyły wagon końcowy z kabiną sterowniczą, z miejscami siedzącymi w klasie 2, z przedziałem konduktorskim, maszyną vendingową, strefą PRM, strefą dla opiekunów z dziećmi oraz miejscami dla podróżujących z rowerami, pięcioma wagonami środkowymi z miejscami siedzącymi klasie 2, jednego wagon środkowego z miejscami siedzącymi w klasie 1 oraz lokomotywy wielosystemowej 3kV DC, 25kV AC 50Hz.

Przewoźnik założył m.in. takie parametry techniczne pojazdów jak zgodność z TSI w pełnym zakresie, homologację na Polskę i Czechy,  systemy bezpieczeństwa: ETCS L2, SHP, SIFA, oraz czeskiej systemy bezpieczeństwa.

Prędkość konstrukcyjna zarówno wagonów jak i lokomotyw to 200 km/h, przy czym minimalne przyspieszenie rozruchu w zakresie 0-120 km/h powinno wynosić 0,6 m/s2;

PKP Intercity planuje, że liczba miejsc siedzących w składzie 7-wagonowym powinna wynosić ok. 800.

Firmy zainteresowane udziałem w dialogu technicznym powinni zgłosić się do przewoźnika do 31 sierpnia 2020 r.  Przewidywany czas trwania dialogu technicznego wynosi 30 dni.