PKP Intercity dalej chce modernizować 20 lokomotyw EU/EP07

PKP Intercity dalej chce modernizować 20 lokomotyw EU/EP07

PKP Intercity zaprasza zainteresowane firmy do złożenia informacji dotyczącej warunków wykonania napraw na piątym poziomie utrzymania P5 z modernizacją podnoszącą prędkość do 160 km/h 20 lokomotyw serii EU/EP07.

Przedmiotem zapytania o informację jest wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania P5 z modernizacją 20 lokomotyw serii EU/EP07 z wykorzystaniem obowiązującego DSU oraz na podstawie nowej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie modernizacji pojazdów polegającej na zwiększeniu prędkości eksploatacyjnej do 160 km/h.

Przewoźnik oczekuje m.in.: przebudowę silników trakcyjnych prądu stałego na silniki asynchroniczne z zabudową falowników do ich zasilania, zmianę łożyskowania zawieszenia silników trakcyjnych na łożyska toczne, zabudowie elektronicznego układu przeciwpoślizgowego z nowym układem piasecznic czy wymianę aparatury elektrycznej na nową.

Spółka oczekuje również modernizacji kabin maszynistów z nowymi pulpitami i gniazdkami do zasilania urządzeń zewnętrznych, montażu nowych foteli maszynisty i pomocnika maszynisty, oświetlenie LED kabiny maszynisty i przedziału maszynowego, zabudowę nowych radiotelefonów VHF/GSM-R oraz systemu ETCS L2 Baseline 3.

Zamawiający w zależności od uzyskanych informacji (czas realizacji, koszt naprawy) planuje rozpoczęcie eksploatacji pierwszej zmodernizowanej lokomotywy nie później niż 18 miesięcy od zawarcia umowy, natomiast wykonanie modernizacji wszystkich lokomotyw powinno zakończyć się nie później niż 32 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin składania informacji upływa w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 15.00.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. PKP Intercity podpisało z oleśnicką firmą Olkol umowę na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.