PKP Intercity chce wyremontować halę na bocznicy Gdynia Leszczynki

PKP Intercity chce wyremontować halę na bocznicy Gdynia Leszczynki

PKP Intercity ogłosiło podstępowanie dotyczące remontu hali napraw wagonów na bocznicy Gdynia Leszczynki.  Ofertę należy złożyć do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00, a wybrany wykonawca będzie miał 90 dni na wykonanie prac.

W ramach prac dachowych wymienione zostaną rynny i rury spustowe świetlików wraz z pasami nadrynnowymi. Rozebrane będzie pokrycie z papy nad wymienianym opierzeniami i miejscami naprawa powierzchni dachu oraz skorodowanych opierzeń z blachy. Wybrany wykonawca naprawi konstrukcję stalową świetlików dachowych z wymianą skorodowanych elementów.  Dodatkowo pomalowane będą dwukrotne okna stalowych świetlików wraz z okitowaniem. Przewoźnik chce także rozebrania komina ponad dachem i naprawą miejsca po kominie. Ułożona zostanie warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej w korytach odpływowych z wykonaniem spadków wody deszczowej a także na osnowie poliestrowej na powierzchni dachu z uprzednim przygotowaniem podłoża z pokrycia istniejącego, przecięciem i zgrzaniem pęcherzy oraz rozwarstwień styków starego pokrycia

W ramach robót elewacyjnych do zadań wykonawcy będzie m.in.: skucie starych tynków elewacji, wymiana stalowych skorodowanych bram i okien na okna z PVC trójdzielne stałe, wymiana skorodowanych bram warsztatu i wejścia do budynku biurowego na nowe w nawiązaniu do wzoru istniejących, malowanie bram stalowych, naprawa zniszczonych fragmentów ścian elewacji, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych elewacji z dwukrotnym malowaniem elewacji farbami emulsyjnymi, wymiana zniszczonych parapetów okiennych z PVC na parterze budynku biurowego i montaż nowych z blachy ocynkowanej, montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej pod wymienianymi oknami hali, rozbiórka starej konstrukcji rampy przy budynku z rozplantowaniem ziemi lub wywozem nadmiaru oraz naprawa opaski betonowej przy budynku. Przewoźnik chce także zdemontować istniejącą instalację odgromową oraz wykonać nowa z wykonaniem pomiarów skuteczności

PKP Intercity planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania zakupowego. Etap I to ocena ofert formalno – merytoryczna oraz ocena handlowa. Etap II to negocjacje ceny i ocena ofert ostatecznych. W takcie tego etapu odbędzie się nie mniej niż jedna tura negocjacji podczas której oferenci będą zaproszeni do ostatecznej oferty handlowej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w II etapie postępowania, w wyniku przeprowadzonej oceny ofert ostatecznych uzyska najwyższą liczbę punktów.