PKP Intercity chce kupić części zamienne do ED160 

PKP Intercity chce kupić części zamienne do ED160 

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na dostawę części zamiennych do ED160. Zamówienie podzielone jest na sześć zadań. Przewoźnik dopuszcza składania ofert częściowych na cały asortyment ujęty w danym zadaniu. Części muszą być fabrycznie nowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • Zadanie nr 1- dostawa amortyzatorów
  • Zadanie nr 2- dostawa blendy dachowej
  • Zadanie nr 3- dostawa czujników obrotów
  • Zadanie nr 4- dostawa przewodów oraz balista ECTS
  • Zadanie nr 5- dostawa drzwi wejściowych
  • Zadanie nr 6- dostawa elementów fotela 

PKP Intercity chce kupić m.in.: 60 amortyzatorów, ponad 50 blend dachowych, 18 czujników obrotów, 12 przewodów ETCS i 6 balis,  drzwi wejściowych odskokowo-przesuwnych (skrzydło lewe i prawe ) a także 125 podłokietników do foteli w 1. klasie, po 20 sztuk siedzisk foteli 1. i 2. klasy, 100 siatek na gazety oraz 20 stolików montowanych za fotelem.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu. Zamawiający wymaga  udzielenia 12-miesięcznej gwarancją na dostarczone elementy.

Termin składania ofert upływa w dniu 16-11-2021 r. o godzinie 12:00.

Przewoźnik planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania. Etap I to złożenie ofert formalnych i handlowych wstępnych, ocena formalna i handlowa ofert.  Do II etapu zaproszeni zostaną tylko ci Oferenci, którzy spełnią wymagania PKP Intercity i których oferty zarówno w części formalno-merytorycznej jak i handlowej wstępnej nie podlegają odrzuceniu. Etap II to licytacja na platformie eB2B lub negocjacje.

O wyborze wykonawce zdecyduje cena – 90 pkt oraz termin dostawy – 10 pkt.