PKP Intercity chce kupić 16 lokomotyw hybrydowych

PKP Intercity chce kupić 16 lokomotyw hybrydowych

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lokomotyw oraz przeszkolenie osób wskazanych przez przewoźnika w zakresie ich obsługi,  dostawę wyprawki a także świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

  • świadczenia usług utrzymania technicznego lokomotyw
  • zapewnienia specjalistycznego wyposażenia Zaplecza Technicznego do świadczenia usług
  • świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;
  • czyszczenia pojazdów;
  • udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o uszkodzeniach/usterkach lub awariach stwierdzonych w pojazdach,

PKP Intercity wymaga dostarczenia lokomotyw  fabrycznie nowych, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi.

Przewoźnik oczekuje udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym bez zastrzeżeń pojazdu.

Kolejowa spółka wymaga świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika:

  • gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi Poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym z wyłączeniem pierwszego roku eksploatacji każdego Pojazdu, kiedy to wykonawca ma obowiązek dotrzymania współczynnika gotowości technicznej pomniejszonego o 4 punkty procentowe oraz kwartałów, w których na poszczególnych Pojazdach przypadnie wykonanie przeglądu okresowego na poziomie P3, o 10 punktów procentowych dla każdego z Pojazdów objętych przeglądem;
  • współczynnika niezawodności taboru na poziomie co najmniej 90% kwartalnie od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi Poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym.

Pojazdy powinny zostać dostarczone w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej lokomotywy musi nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych nie może być zrealizowana wcześniej niż po zakończeniu 6-miesięcznej eksploatacji obserwowanej pierwszego pojazdu;

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, PKP Intercity kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) cena jednostkowa dostawy Pojazdu – waga 60 punktów,
2) stawka za świadczenie usług utrzymania – waga 15 punktów,
3) współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% – waga 5 punktów,
4) współczynnik niezawodności taboru na poziomie co najmniej 90% – waga 10 punktów,
5) okres gwarancji jakości i rękojmi na każdy z Pojazdów (poszczególne elementy), oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację na okres co najmniej 36 miesięcy – waga 10 punktów.

Na oferty PKP Intercity czeka do 15 lutego 2022 r.

Przypomnijmy, że ogłoszenie przetargu poprzedziło postępowanie RFI, które zostało ogłoszone w lutym 2021 r. Przewoźnik zaprosił wykonawców do złożenia informacji dotyczącej ceny na dostawę lokomotyw elektryczno-spalinowych o Vmax – 160/120 km/h.