PKP IC z otwartym dostępem na trasie Warszawa – Jelenia Góra – Warszawa

PKP IC z otwartym dostępem na trasie Warszawa – Jelenia Góra – Warszawa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał PKP Intercity otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia, w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 9 grudnia 2028 r.

Na wnioskowanej trasie PKP Intercity uruchomi:

  • w ramach usługi Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia, 1 parę pociągów na dobę codziennie, zgodnie z projektami rozkładu jazdy pociągów i terminami kursowania wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,
  • w ramach usługi Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia 4 pary pociągów na dobę codziennie, zgodnie z projektami rozkładu jazdy pociągów i terminami kursowania wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

Zgodnie ze złożonym przez PKP Intercity wnioskiem, przewozy realizowane na trasie Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia, będą realizowane przy pomocy pojazdów typu ED250 lub składami wagonowymi z lokomotywą. Przewoźnik zapewni wagony pasażerskie z miejscami do siedzenia. Powyższą usługę przewoźnik zapewni dla co najmniej dwóch osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania również innych niż wskazany powyżej typ pojazdu kolejowego, jeżeli PKP Intercity zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne.

W przedmiotowym postępowaniu administracyjnym uprawnionymi do złożenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej byli: Minister Infrastruktury, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent m.st. Warszawy (w imieniu i na rzecz którego zadania realizuje Zarząd Transportu Miejskiego), Polregio, Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie oraz PKP PLK.

Co ciekawe w przysługującym terminie do Prezesa UTK nie wpłynęły stanowiska podmiotów uprawnionych w przedmiocie przeprowadzenia badań równowagi ekonomicznej.

Projekt rozkładu jazdy

Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny – Jelenia Góra

Jelenia Góra – Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia