PKP IC z ofertami na naprawę 80 silników trakcyjnych do lokomotyw EU/EP07

PKP IC z ofertami na naprawę 80 silników trakcyjnych do lokomotyw EU/EP07

PKP Intercity otworzyło oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie naprawy na 4tym poziomie utrzymania 80 sztuk silników trakcyjnych EE541 b/f do lokomotyw EU/EP07. Zgłosiło się czterech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia spółka przeznaczyła kwotę brutto 2 060 791,20 zł.

Ofertę złożyli:

  • S.I. ELEKTRON 3 292 513,20 zł brutto
  • Zakład Elektromechaniczny ELREM 2 312 070,36 zł brutto
  • AURATOR 2 043 325,20 zł brutto
  • Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” 3 719 028,00 zł brutto

Zakres naprawy każdego z silników obejmuje stały zakres naprawy, obejmujący czynności wynikające z instrukcji Bt3, DSU, DTR i czynności wykonywane podczas każdej naprawy oraz prace wykraczające poza stały zakres napraw.

Przewoźnik wymaga wykonania naprawy jednego podzespołu w terminie maksymalnie 20 dni roboczych od daty rozpoczęcia naprawy. PKP Intercity wymaga aby dla nowych urządzeń i części, zabudowanych w podzespole podczas naprawy, wykonawca udzielił gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy. W sytuacji, kiedy w podzespołach przysłanych do naprawy będą znajdowały się urządzenia i części posiadające gwarancję producenta, spółka dokona wyboru gwarancji korzystniejszej (dłuższej) spośród gwarancji producenta i gwarancji, jaką oferuje wykonawca po wykonanej naprawie.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty PKP Intercity kierować się będzie dwoma kryteriami oceny ofert:  cena jednostkowa brutto za prace stałego zakresu naprawy (CPS) waga 80 pkt oraz cena jednostkowa brutto za prace wykraczające poza stały zakres naprawy (CPW) waga 20 pkt.

Przypomnijmy, że to drugie  postępowanie na naprawę 80 silników trakcyjnych do lokomotyw EU/EP07. Pierwszy przetarg został unieważniony w lipcu 2021 r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.