PKP IC z informacjami od firm na modernizację 20 lokomotyw EU/EP07

PKP IC z informacjami od firm na modernizację 20 lokomotyw EU/EP07

Dwie firmy nadesłały informacje w związku z RFI w sprawie wykonania napraw na piątym poziomie utrzymania P5 z modernizacją podnoszącą prędkość do 160 km/h 20 lokomotyw serii EU/EP07.

Jak poinformowała Katarzyna Grzduk rzecznik prasowy PKP Intercity informacje nadesłały spółki COMPREMUM oraz Pesa Mińsk Mazowiecki.

Zapraszanie od PKP Intercity do podmiotów z sektora kolejowego to odpowiedź przewoźnika na problemy z realizacją podpisanej we wrześniu 2020 r. umowy między spółka a Olkol z Oleśnicy, która dotyczyła napraw P5 wraz z modernizację podnoszącą prędkość do 160 km/h 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Choć pierwsza lokomotywa miała zostać przekazana PKP Intercity w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy to pojazd nie został przekazany. Niewątpliwie wpływ na to miała pandemia oraz problemy finansowe oleśnickiego zakładu, w tym nieudana emisja obligacji.

PKP Intercity, biorąc pod uwagę stan faktyczny funkcjonowania spółki Olkol, podejmuje działania formalne zmierzające do odzyskania taboru skierowanego do modernizacji na podstawie umów.

– Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie upadłościowe producenta przewoźnik musi być przygotowany na alternatywne rozwiązania, o czym będziemy informować po podjęciu określonych decyzji – dodała Grzduk.

Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich lat spółki Olkol i PKP Intercity podpisały kilka umów. W połowie grudnia 2020 zawarto kontrakt na wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 16 lokomotyw EU/EP07 oraz siedem w opcji. Umowa został zawarta na 24 miesiące. W ramach podpisanej 7 czerwca 2021 r. umowy firma z Oleśnicy zobowiązała się wykona zadania o wartości  wartości 4 120 038 zł netto dotyczące wykonania naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Pod koniec czerwca 2021 r. podmioty podpisały umowę na realizację naprawy okresowej P4 20 sztuk lokomotyw EP09 o wartości 38 996 805 zł brutto oraz 48 748 007 zł brutto w przypadku skorzystania z opcji na wykonanie napraw pięciu kolejnych elektrowozów. We wrześniu 2021 r. przewoźnik zlecił i podpisał z Olkolem umowę o wartości 6 783 056,40 zł brutto na wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania ośmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08.