PKP IC wysyła 15 lokomotyw EP09 na naprawy okresowe P4

PKP IC wysyła 15 lokomotyw EP09 na naprawy okresowe P4

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie napraw okresowych P4 15 lokomotyw elektrycznych serii EP09.

Przewoźnik wymaga wykonanie naprawy rewizyjnej jednej lokomotywy  nie później niż w terminie 70 dni kalendarzowych. Spółka wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 21 miesięcy dla całej lokomotywy.

Zamawiający wymaga, aby wykonanie naprawy wszystkich lokomotyw, w tym także w zakresie prawa opcji ( do 7 kolejnych sztuk), nastąpiło nie później niż w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Przy wyborze oferty PKP Intercity będzie kierowało się trzeb kryteriami:  terminem wykonania naprawy jednej lokomotywy – 20 pkt,  okresem rękojmi i gwarancji – 10 pkt oraz  ceną  – 70 pkt.

Oferty w przetargu można składać do 19 października 2021 r. do godz. 12:00.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2020 r. spółka ogłosiła przetarg na 50 napraw P4 lokomotyw EP09. W postępowaniu podzielonym na dwa zadania wpłynęły dwie oferty. Z powodu przekroczenia zaplanowanego budżetu na sfinansowanie prac, PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg tylko w części nr 2 . Pod koniec czerwca 2021 r. Olkol i PKP Intercity podpisały umowę na realizację napraw okresowych P4 20 sztuk lokomotyw EP09 + 5 sztuk jako opcja.

Przewoźnik, myśli również nad naprawami P5 lokomotyw EP09. PKP Intercity opublikowało w tej sprawie  zaproszenie do złożenia informacji dotyczącej ceny za wykonanie prac.