PKP IC unieważniło kolejny przetarg na P4 lokomotyw EP08

PKP IC unieważniło kolejny przetarg na P4 lokomotyw EP08

Zgodnie z przewidywaniami PKP Intercity unieważniło kolejny przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08.

Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć kwotę 7 369 194,47 zł brutto. Do przewoźnika wpłynęła oferta od konsorcjum Compremum (lider) oraz Transtrain (partner), które za wykonanie prac oczekiwało 19 865 164,20 zł brutto.

Jak czytamy w uzasadnieniu unieważnienia postępowania, oferta konsorcjum jest wyższa o 169,57%, tj. o kwotę 12 495 969,73 zł brutto, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

– Ze względu na okoliczność, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od badania i oceny oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że nie zwiększy kwoty – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że umowa na wykonanie tych czynności była podpisana już z Olkolem ale problemy finansowe wymusiły na przewoźniku ogłoszenia nowego postępowania. Wówczas za wykonanie prac firma z Oleśnicy oczekiwała 6 783 056,40 zł brutto. Zaproponowała także  5-letni okres gwarancji i rękojmi i zadeklarowała, że na wykonanie prac przy jednej lokomotywie potrzebuje 42 dni kalendarzowych.