PKP IC szuka wykonawcy do kompleksowej obsługi manewrowej w czasie wakacji

PKP IC szuka wykonawcy do kompleksowej obsługi manewrowej w czasie wakacji

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na świadczenie kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów przewoźnika na posterunkach Gdynia Główna, Lębork i Hel.

Świadczenie usług manewrowych obejmować będzie:

  • wykonywanie prac manewrowych drużynami manewrowymi wykonawcy w obsadzie jedno- lub dwuosobowej przy użyciu lokomotyw manewrowych i pociągowych PKP Intercity i/lub wykonawcy polegających na podstawianiu i odstawianiu z/do stacji postojowych składów pociągów pasażerskich uruchamianych przez przewoźnika, zmianach w zestawieniu pociągów (przeformowanie składu pociągu), włączaniu i wyłączaniu wagonów dodatkowych oraz łączeniu i rozłączaniu lokomotyw pociągowych ze składem wagonów, jak również wykonywanie doraźnie realizowanych potrzeb prac manewrowych w parkach odstawczych taboru, na torach stacyjnych, przy obsłudze punktów utrzymania taboru.
  • sprzęganie i rozprzęganie grup wagonów polegające na włączeniu i/lub włączeniu wagonu/grupy wagonów z/do pociągu. W zakresie sprzęgnięcia/rozprzęgnięcia grupy wagonów zawarte jest sprzęgnięcie i rozprzęgnięcie lokomotyw.
  • wykonywanie prac manewrowych w obsadzie jednoosobowej podczas odstawiania składu EZT do odfekalniania, wodowania.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie normali, tj. wkrętów, śrub, nakrętek, zawleczek, smarów itp. oraz niezbędnych pomieszczeń wraz z mediami, w tym socjalnych, dla swoich pracowników.

Udostępnienie korzystania z pomieszczeń, w tym na cele socjalne wraz z mediami, wymaga odrębnej umowy z właścicielem terenu i pomieszczeń, na którym znajduje się posterunek rewizji technicznej. Koszty wynikłe z korzystania z pomieszczeń, mediów i zapewnienia normali ponosi Wykonawca.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia, nie wcześniej niż od dnia 24 czerwca 2023 r. do dnia 3 września 2023 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.

Termin składania ofert mija 21 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00. Spółka przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.