PKP IC szuka firmy do utrzymania SM42 w Białymstoku

PKP IC szuka firmy do utrzymania SM42 w Białymstoku

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na utrzymania lokomotyw spalinowych serii SM42 typu 6D w Białymstoku. Na oferty przewoźnik czeka do 22 września 2022 r.

Obsługa techniczna lokomotyw SM42 typ 6D obejmować będzie następujący zakres czynności:

 • przeglądy na poziomie utrzymania P1,
 • przeglądy na poziomie utrzymania P2/1, P2/2, P2/3(w tym wykonywanie badań próbek oleju)
 • przeglądy sezonowe („PS”),4)naprawy bieżące („NB”)

Przewoźnik oczekuje, aby wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na zastosowane części i wykonane czynności obsługi technicznej, na następujące okresy:

 • P1 – 72 godzin pracy Lokomotyw, liczone od daty i godziny protokolarnego przekazania
  Lokomotywy po wykonanej obsłudze technicznej,
 • dla P2, P2/1, P2/2, P2/3, PS – 72 godziny pracy Lokomotyw, liczone od daty i godziny protokolarnego
  przekazania Lokomotyw po wykonanej obsłudze technicznej,
 • dla napraw bieżących (NB) – 51 godzin pracy Lokomotyw, liczone od daty i godziny protokolarnego
  przekazania Lokomotywy po wykonanej obsłudze technicznej.

Umowa będzie obozowała przez okres 24 miesięcy lub do momentu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia.

Termin składania ofert upływa 22 września 2022 r. o godz. 11:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.