PKP IC podpisze z KM umowę o wartości blisko 19 mln zł netto

PKP IC podpisze z KM umowę o wartości blisko 19 mln zł netto

PKP Intercity poinformowało o zamiarze podpisania z Kolejami Mazowieckimi umowy o świadczenie kolejowych usług przewozowych.

Jak czytamy w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, przedmiotem zamówienia jest zlecanie przez PKP Intercity wykonania usług przewozu wyłącznie w zakresie połączeń uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i zgodnie z rozkładem jazdy pociągów opublikowanym przez tego przewoźnika. Umowy przewozu zawarte przez PKP IC, których wykonanie będzie podzlecane KM, obejmują w szczególności przewozy na podstawie biletów jednorazowych, okresowych oraz wg innych ofert specjalnych, również wdrożonych w trakcie obowiązywania umowy. Zawarcie przedmiotowej umowy ma na celu poszerzenie własnej oferty przewozowej i handlowej PKP Intercity o przewozy regionalne, realizowane przez KM.

Jednak, jak tłumaczy PKP Intercity celem umowy jest umożliwienie podróżnym nabycie biletów Kolei Mazowieckich w kasach narodowego przewoźnika.

–  „Lustrzaną” umowę KM zawierają z PKP Intercity. Spółka planuje zawrzeć umowę na dwa lata. Podobne porozumienia nasza spółka zawiera również z innymi przewoźnikami regionalnymi – ŁKA, SKM, KW, KŚ, KMŁ, Arriva oraz Polregio – informuje biuro prasowe PKP Intercity

Całkowita końcowa wartość umowy to 18 985 050 zł netto.