PKP IC ogłosiło trzeci przetarg na P4 lokomotyw EP08

PKP IC ogłosiło trzeci przetarg na P4 lokomotyw EP08

Kilka dni temu informowaliśmy, że PKP Intercity nie zamierza rezygnować z lokomotyw EP08. Przewoźnik właśnie ogłosił trzecie postępowanie na wykonanie napraw P4 tych elektrowozów.

Podobnie jak poprzednio, zamówienie dotyczy wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08.

Oferty można składać do 10 października 2022 r. a o wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –waga 80 pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – waga 10 oraz okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy – waga 10 pkt.

Co ważne, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, to o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje aukcja elektroniczna.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. PKP Intercity podpisało z firma Olkol umowę na wykonanie napraw na 4-tym poziomie. Niestety problemy oleśnickiej spółki wymusiły na przewoźniku ogłoszenie nowego postępowania. W kolejnym przetargu wpłynęły dwie oferty które ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet.