PKP Energetyka zadba o sieć trakcyjną na stacjach postojowych KM

PKP Energetyka zadba o sieć trakcyjną na stacjach postojowych KM

Koleje Mazowieckie podpisały z PKP Energetyka umowę na utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej na stacjach postojowych przewoźnika. Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń sieci trakcyjnej na stacjach postojowych Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz, Sochaczew.

Zamówienia zostało udzielone bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

Jak tłumaczy mazowiecki przewoźnik, utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej na poziomie umożliwiającym sprawne prowadzenie ruchu EZT jest konieczne w celu zapewnienia płynnego, bez opóźnień wyjazdu z terenu stacji postojowych oraz przygotowania do obsługi pociągów, wymaganej sprawności technicznej urządzeń sieci trakcyjnej, a także zagwarantowanie całodobowego serwisu natychmiastowego reagowania w przypadkach awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych, co ma istotny wpływ na planową realizację rozkładu jazdy pociągów.

Podpisanie umowy z PKP Energetyka gwarantuje natychmiastową reakcję, nieprzekraczającą 30 min. Ponadto tylko PKP Energetyka posiada dokumentację techniczną istniejącej sieci trakcyjnej i znajomość specyficznych układów sekcjonowania sieci trakcyjnej na terenie stacji postojowych Przewoźnika. Jest też właścicielem infrastruktury systemu dystrybucyjnego w zakresie obiektów zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC, tj. podstacji trakcyjnych wraz z wyposażeniem i kablami zasilaczy. W związku z tym PKP Energetyka jest jedynym wykonawcą zapewniającym możliwość wykonania zamówienia gwarantującego utrzymanie prawidłowego ruchu pociągów wyjeżdżających i wjeżdżających na stacje postojowe oraz niezakłócone ich przygotowanie do jazdy – dodają Koleje Mazowieckie.

Jednocześnie przewoźnik podkreśla, że współpracuje z wykonawcą od 2005 r. i dotychczas PKP Energetyka starannie realizuje swoje zadania.

PKP Energetyka, jako jedyny podmiot może zapewnić przygotowanie strefy pracy w pobliżu sieci trakcyjnej, pełnić nadzór nad pracami na tej sieci zgodnie z instrukcjami EBH oraz może dokonać wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej na terenach kolejowych, w tym podczas remontu torów i rozjazdów na terenie bocznic Kolei Mazowieckich – podkreśla spółka.

Całkowita wartość umowy wynosi 4 590 506 zł netto.