PKP Energetyka nagrodzona srebrnym medalem EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

PKP Energetyka nagrodzona srebrnym medalem EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

PKP Energetyka otrzymała srebrny medal EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spółka po raz pierwszy wzięła udział w badaniu przeprowadzanym przez międzynarodową agencję, która zajmuje się ratingiem organizacji na całym świecie pod kątem odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i przejrzystości łańcucha dostaw.

Badanie zrównoważonego rozwoju przeprowadzone w PKP Energetyka uplasowało spółkę w 89 percentylu. Oznacza to, że działania firmy zostały ocenione lepiej niż 89% podmiotów na całym świecie, które również badane są przez EcoVadis.

W procesie certyfikacji, każda firma oceniana jest na skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech obszarów: środowisko (m.in. zużycie wody i energii, produkcja zanieczyszczeń, bioróżnorodność), działania społeczne (szkolenia pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog, dbałość o różnorodność), etyka (praktyki antykorupcyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami, cyberbezpieczeństwo) oraz łańcuch dostaw (nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawców).

– W tym roku zadebiutowaliśmy w badaniu EcoVadis i od razu nasze działania zostały wyróżnione srebrnym medalem. To duży powód do dumy dla całego zespołu i potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Działania PKP Energetyka w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu są także efektem współpracy i czerpania z najlepszych globalnych praktyk funduszu CVC Capital Partners. Mamy wysoką motywację do działania i na pewno w przyszłym roku powalczymy o jeszcze wyższy wynik – mówi Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

EcoVadis to niezależna międzynarodowa agencja, która zajmuje się oceną polityk korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Unikatowa metodologia oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ze 155 krajów obejmuje ponad 198 kategorii zaopatrzenia oraz 21 wskaźników CSR. Już ponad 55 tys. firm współpracuje z EcoVadis na rzecz zmniejszania ryzyka, stymulowania innowacji oraz budowania jawności i zaufania między partnerami biznesowymi. Metodologia badania opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact i cele ONZ.