PKP Cargo zaprasza związkowców na rozmowy ws. zawieszenia ZUZP

PKP Cargo zaprasza związkowców na rozmowy ws. zawieszenia ZUZP

Zarząd PKP Cargo S.A. wystosował pisemne zaproszenie do Organizacji Związkowych w sprawie podjęcia rozmów dotyczących zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo Spółka Akcyjna (ZUZP). Rozmowy zostaną podjęte podczas szerokiego spotkania w dniu 20  czerwca 2024 r.

Zaprosiliśmy naszych partnerów społecznych do dialogu na temat możliwości zawieszenia postanowień ZUZP w biegnącym  okresie jego wypowiedzenia. Mamy nadzieję, że Organizacje Związkowe włączą się w naprawę PKP Cargo S.A., którą obecnie zapoczątkowaliśmy. Naszym celem jest #MakeCargoGreatAgain, a w rzeczywistej współpracy z partnerami społecznymi będziemy w stanie w dużo lepszy sposób zmierzyć się z czekającymi nas wspólnie bardzo trudnymi wyzwaniami. Wspólne wypracowanie zasad zawieszenia postanowień ZUZP może być kluczowe dla wszystkich pracowników – zwracam uwagę, że w zakresie nieświadczenia pracy większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd, a dodatkowo zmieniliśmy zasady dostosowując je do postulatów związków zawodowych. Organizacje Związkowe muszą być realnie zaangażowane w poczuciu odpowiedzialności za naprawę naszej Spółki – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A. dr Marcin Wojewódka.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd PKP Cargo S.A. podjął uchwałę w sprawie jednostronnego wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i „Porozumienia Walentynkowego”.

W dniu 29 maja 2024 roku Zarząd PKP Cargo S.A. przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo  S.A. (ZUZP) na podstawie postanowień § 90 ust. 1 pkt. 1 ZUZP oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (tzw. Porozumienie Walentynkowe).

Z otrzymanych od Organizacji Związkowych w dniu 10 czerwca 2024 roku stanowisk wynikało, że niestety przedstawione propozycje nie zostały zaakceptowane, a Organizacje Związkowe nie wyraziły zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania ani ZUZP, ani tzw. Porozumienia Walentynkowego. Powyższe oznacza, że mimo obecnej niezwykle trudnej sytuacji finansowej Pracodawca przez co najmniej najbliższe dwa lata będzie zobowiązany wykonywać postanowienia obecnego ZUZP oraz tzw. Porozumienia Walentynkowego, a jedyną możliwością wygenerowania oszczędności w tym obszarze będzie zawieszenie ZUZP w całości albo w części – co jest uwarunkowane zgodą wszystkich 12 Organizacji Związkowych będących sygnatariuszami ZUZP.