PKP Cargo zapowiada zwolnienia grupowe. Do 4142 pracowników

PKP Cargo zapowiada zwolnienia grupowe. Do 4142 pracowników

Zarząd PKP Cargo podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez Zakłady i Centralę spółki. Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30% zatrudnionych.

Konsekwencją podjęcia uchwały, na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,  jest rozpoczęcie konsultacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zakładach i Centrali Spółki.

Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30% zatrudnionych w Spółce (do 4142 pracowników) w różnych grupach zawodowych i nastąpić w okresie: nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia do powiatowych urzędów pracy do dnia 30 września 2024 r. – czytamy w raporcie giełdowym.

Pracownikom w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia.

Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładach i Centrali Spółki oraz informacja o wpływie restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji – poinformował przewoźnik.

W ocenie obecnie zarządzających, główna przyczyną dramatycznej kondycji PKP Cargo to złe zarządzanie w ostatnich latach. Pomimo utraty rynku i kontraktów, spadających realnych przychodów, rosły koszty i wynagrodzenia, inwestowano i wydawano pieniądze, których spółka nie miała.

Przypomnijmy, że zarząd PKP Cargo złożył 27 czerwca wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.  Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami, p.o. prezesa spółki, dr Marcin Wojewódka tłumaczył decyzję o wszczęciu postępowania sanacyjnego. Podkreślił, że złożony wniosek ma na celu ratowanie spółki, aby zapewnić jej dalsze funkcjonowanie. Już we wtorek, 2 lipca  sąd wybrał tymczasowego nadzorcę sądowego.