PKP Cargo z umowami na ponad 53 mln zł

PKP Cargo z umowami na ponad 53 mln zł

PKP Cargo podpisało trzy umowy dotyczące przewozów węgla kamiennego do Grupy ENEA. Wartość podpisanych kontraktów to ponad 53,45 mln zł.

Umowy są efektem wygranych dwóch postępowań przetargowych. Jedna z umów dotyczy przewozów dla ENEA Wytwarzanie, a dwie pozostałe – dla ENEA Elektrownia Połaniec.

Szacowana wartość kontraktu podpisanego z ENEA Wytwarzanie wynosi prawie 19,9 mln złotych. – to kolejny kontrakt pozyskany przez PKP Cargo na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Oferta złożona przez PKP Cargo została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie jednej części zamówienia, a podpisana umowa stanowi, że w okresie od marca.2022 do marca 2023 r. PKP Cargo dostarczy transportem kolejowym około 500 tys. ton węgla kamiennego.

Natomiast realizacja przewozów dla ENEA Elektrownia Połaniec będzie obejmowała około 1 mln ton węgla i surowiec również zostanie dostarczony w okresie od marca 2022 do marca 2023 roku. Szacowana wartość kontraktu to około 33,55 mln zł.

Dostawy będą realizowane z polskich kopalń, a zawarte kontrakty są kontynuacją wieloletniej współpracy PKP Cargo i Grupy ENEA