PKP Cargo z kolejnymi umowami na transport węgla

PKP Cargo z kolejnymi umowami na transport węgla

Spółka Enea Elektrownia Połaniec podpisała z PKP Cargo dwie umowy na wykonanie usługi przewozu transportu węgla energetycznego z kierunku śląskiego. Łączna wartość zamówienia to 74 572 799,99 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia był podzielony na dwie części. Obie dotyczyły transportu węgla energetycznego z kierunku śląskiego w ilości po 500 000 ton.

Na sfinansowanie zamówienia Enea Elektrownia Połaniec chciała przeznaczyć po 39 360 000 zł brutto dla każdej części zamówienia.

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej, jako najkorzystniejszą w części nr 1 wybrano ofertę w kwocie 36 836 399,99 zł brutto złożoną przez PKP Cargo. Przewoźnik obniżył swoje wymagania o 900 tys. zł brutto wobec początkowej oferty.

W części nr 2 wpłynęła tylko jednak oferta, również od PKP Cargo w wysokości 37 736 400 zł brutto.

Przedmiot postępowania realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.