PKP Cargo sfinalizowało umowę zakupu dawnej fabryki w Gniewczynie

PKP Cargo sfinalizowało umowę zakupu dawnej fabryki w Gniewczynie

Zarząd PKP Cargo poinformował o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Forespo Poland S.A. umowy przenoszącej własność nieruchomości i ruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dawnej fabryki w Gniewczynie . Łączna ostateczna cena wynosi 7,38 mln euro brutto.

– W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Warunkowej Umowy Sprzedaży oraz Warunkowej Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z dnia 16 czerwca 2021 r., PKP CARGO nabyła od Forespo prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności siedmiu Nieruchomości objętych transakcją, położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Wraz z prawem własności oraz prawem użytkowania wieczystego Nieruchomości spółka nabyła budynki oraz budowle posadowione na Nieruchomościach, a także pozostałą infrastrukturę  znajdującą się na Nieruchomościach. Umowa obejmuje również nabycie przez PKP Cargo ruchomości – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Na początku czerwca zgodę na zawarcie umów z Forespo Poland wyraziła Rada Nadzorcza PKP Cargo.

– To bardzo ważny dzień dla PKP Cargo. Starania o przejęcie dawnej fabryki wagonów w Gniewczynie rozpoczęliśmy jeszcze w 2019 roku i dzisiaj kończymy ten skomplikowany pod względem prawnym proces. Jest to ogromny sukces naszej spółki!- podkreślił Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.- Teraz możemy rozpocząć przygotowania do wznowienia produkcji wagonów towarowych na Podkarpaciu. Zakładamy, że pierwsze wagony z logo PKP Cargo zjadą z taśmy montażowej na przełomie 2022 i 2023 roku – dodał Warsewicz.

Szczegóły inwestycji mają zostać przedstawione podczas spotkania na terenie fabryki w Gniewczynie, które jest planowane pod koniec października.

PKP Cargo prowadzi obecnie negocjuje o współpracy technologicznej z Wagonami Świdnica, spółką należącą do amerykańskiej Grupy Greenbrier.