PKP Cargo Service z umowami na obsługę bocznicy KWK Ruda Ruch Bielszowice

PKP Cargo Service z umowami na obsługę bocznicy KWK Ruda Ruch Bielszowice

Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice podpisała umowy na kompleksową obsługę bocznicy kolejowej z podziałem na dwa zadania.

Zadanie 1 dotyczy obsługi infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie a zadanie 2 obejmuje diagnostykę, konserwację i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice zawarła umowę w zakresie zadania 1 z konsorcjum w składzie PKP Cargo Service oraz PKP Cargo, natomiast w zakresie zadania 2 ze spółką PKP Cargo Service.

Przypomnijmy, że w części 1 postępowania wpłynęły dwie oferty:

  • Konsorcjum PKP Cargo Service oraz PKP Cargo – 18 788 643,6 zł brutto
  • DB Cargo Polska – 20 164 596,03 zł brutto.

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej końcowa wartość oferty wyniosła 14 861 298,53 zł brutto.

W część 2 zamówienia wpłynęły trzy oferty

  • PKP Cargo Service – 4 421 235 zł brutto
  • DB Cargo Polska 5 549 126,55 zł brutto
  • Track Construction – 3 172 171,51 zł brutto

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej ostateczna wartość umowy wyniosła 2 067 192,45 zł brutto.