PKP Cargo przewiezie węgiel z Jaszczowa do Świerży Górnych

PKP Cargo przewiezie węgiel z Jaszczowa do Świerży Górnych

Spółka PKP Cargo wygrała kolejny przetarg na przewozy węgla kamiennego dla Grupy ENEA.

Oferta złożona przez Spółkę została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich trzech części zamówienia i w efekcie w okresie 15. miesięcy PKP Cargo . dostarczy łącznie transportem kolejowym około 6,0 mln ton węgla kamiennego. Szacowana wartość zawieranych umów wynosi brutto prawie 72 mln złotych.

Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka do Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP Cargo na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Od stycznia br. spółka realizuje już przewozy ze śląskich kopalń do tego odbiorcy. 

Grupa ENEA jest jednym z kluczowych klientów PKP Cargo, dla którego uruchamianych jest kilkadziesiąt pociągów tygodniowo, zarówno do Świerży Górnych, jak również do Połańca.