PKP Cargo przewiezie węgiel dla ZEW KOGENERACJA

PKP Cargo przewiezie węgiel dla ZEW KOGENERACJA

Oferta PKP Cargo została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przewóz transportem kolejowym węgla kamiennego od miejsca nadania do miejsca odbioru przesyłki w ilości maksymalnej 2 mln ton dla ZEW KOGENERACJA.

Postępowanie podzielone było na dwa zadania. Część A dotyczyła przewozu węgla kamiennego transportem kolejowym a część B przewozu węgla transportem wodnym.

Na sfinansowanie zamówienia w części A, ZEW KOGENERACJA przeznaczył 41 363 640,10 zł brutto.

Najtańsza oferta została złożona przez PKP Cargo – 38 283 395,18 zł brutto. Następnie Rail Polska – 39 992 447,16 zł brutto oraz DB Cargo Polska – 42 873 135,69 zł brutto.

W ramach umowy PKP Cargo przetransportuje do stacji Wrocław Nadodrze do 2 mln ton węgla kamiennego z kopalń i zakładów przeróbczych węgiel kamienny leżących na Górnym Śląsku, punktów ekspedycyjnych na terenie krajowych portów morskich lub przejść granicznych.

Transport w ramach umowy będzie realizowany do końca 2024 r.

To już kolejny przetarg wygrany przez PKP Cargo w ostatnim czasie. Na początku lipca 2021 r., PKP Cargo z kontraktami o wartości 150 mln zł na przewozy węgla dla Grupy ENEA.