PKP Cargo pożyczy od EBI do 200 mln euro

PKP Cargo pożyczy od EBI do 200 mln euro

Zarząd PKP Cargo otrzymał zgodę od Rady Nadzorczej na zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy na kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 200 mln euro.

Zaciągnięte zobowiązanie ma zostać przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln euro wymagać będzie uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP Cargo.

– Zgodnie z treścią umowy, kredyt będzie dostępny w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR (rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu) powiększony o marżę – czytamy w reporcie giełdowym PKP Cargo.

Kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach spółki.

Pozostałe warunki umowy nie będą odbiegały od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych