PKP Cargo: postępowanie sanacyjne jest jedyną szansą na przetrwanie spółki

PKP Cargo: postępowanie sanacyjne jest jedyną szansą na przetrwanie spółki

Jak już informowaliśmy, zarząd PKP Cargo podjął decyzję o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego. W ocenie kierownictwa przewoźnika złożenie wniosku ma przede wszystkim na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej spółki oraz danie nadziei utrzymania tysięcy miejsc pracy.

Jak tłumaczy PKP Cargo postępowanie sanacyjne (uzdrowieniowe) jest przeciwieństwem upadłości. Ma ono na celu uratowanie przedsiębiorstwa i długoterminowe przywrócenie mu płynności i konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. 

PKP Cargo nie posiada zdolności upadłościowej (jako podmiot utworzony ustawą), ale Spółka jest niestety w stanie przestać funkcjonować, jeśli utraciłaby płynność finansową, co w praktyce wiązałoby się z utratą miejsc pracy przez tysiące pracowników – tłumaczy spółka.

W ocenie zarządu sanacja jest jedyną skuteczną drogą, która daje szansę na sukces. Będzie on mierzony przede wszystkim liczbą utrzymanych miejsc pracy, przywróceniem konkurencyjności Spółki na rynku i jej długoterminowym rozwojem. Dzisiaj dla spółki postępowanie sanacyjne jest jedyną realną szansą na przetrwanie. Szczególnie w sytuacji braku porozumienia ze stroną społeczną.

Złożenie wniosku ma przede wszystkim na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej spółki oraz danie nadziei utrzymania tysięcy miejsc pracy. Decyzję o złożeniu wniosku Zarząd podjął mając na względzie najlepszy interes spółki, jak też jej pracowników oraz akcjonariuszy. W ocenie zarządu proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie działalności operacyjnej w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy.

Decyzję o złożeniu wniosków skomentowali przedstawiciele związków zawodowych działających w PKP Cargo, którzy zgodnie przyznali, że Rada Nadzorcza nie miała wiedzy o złożeniu takiego wniosku.