PKP Cargo podsumowało 2019 rok

PKP Cargo podsumowało 2019 rok

Rok 2019 był trudnym okresem dla całego sektora kolejowych przewozów towarowych. To także okres przeprowadzenia procesu optymalizacji funkcjonowania wszystkich spółek Grupy PKP Cargo oraz ich wewnętrznej racjonalizacji. Dzięki temu, mimo spadku przewiezionej masy, Grupa wygenerowała zyski na wszystkich poziomach.

Spadek przewozów, który dotknął cały rynek kolejowych przewozów towarowych, nie miał symetrycznego przełożenia na generowane przez Grupę PKP Cargo przychody operacyjne. W 2019 roku wyniosły one 4,87 mld zł, co oznacza zmniejszenie przychodów Grupy o 7,1 proc. w stosunku do roku 2018 (5,24 mld zł). Warto jednak zauważyć, iż 2018 rok był rekordowy pod względem tego wskaźnika – to najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP Cargo na giełdę. Warto dodać, że wynik osiągnięty w 2019 roku jest drugim w kolejności, po 2018 roku, najwyższym przychodem Grupy od 2013 roku.

EBITDA w 2019 roku wyniosła 860 mln zł. Była niższa od rekordowego 2018 roku o 5,2 proc. (907 mln zł), a o spadku rentowności przesądziła druga połowa roku. Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 723 mln zł. EBIT Grupy PKP Cargo w 2019 roku kształtował się na poziomie nieodbiegającym od wyników historycznych i wyniósł 143 mln zł. Wynik netto Grupy to 36 mln zł, a generowane koszty spadły o 4,8 proc. do poziomu 4,72 mld zł. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia rynkowego Grupa PKP Cargo utrzymuje także wysoki poziom przychodów jednostkowych w przeliczeniu na tkm (+7,8 proc.).

– Pracujemy nad stałym wzrostem efektywności naszej działalności biznesowej. To w dużym stopniu pozwala nam na ograniczenie negatywnych skutków sytuacji rynkowej – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CargoS.A.

Sytuację w najważniejszych grupach przewożonych towarów nadal determinuje negatywne otoczenie rynkowe. Przewieziony przez Grupę PKP Cargo wolumen jest niższy od wyników z ubiegłych lat, co jest wynikiem szczególnie trudnego czwartego kwartału 2019 roku. W sumie w 2019 roku Grupa przewiozła 108,6 mln ton towarów (-10,9 proc. r/r).

Rok 2020 powinien przynieść pozytywne zmiany dla sektora kolejowych przewozów towarowych, o czym świadczą dane docierające z rynku. Inwestycje infrastrukturalne realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wkraczają w decydującą fazę, w związku z czym spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na takie surowce, jak kruszywa czy cement. Chociaż oczywiście zdajemy sprawę z dużego ryzyka związanego z epidemią koronowirusa która może też negatywnie wpłynąć na inwestycje infrastrukturalne w roku 2020.

– Ładunki masowe to zdecydowana większość polskiego rynku kolejowego przez co PKP Cargo i innych przewoźników masowych bardziej dotknął spadek przewozów – podkreśla prezes Warsewicz.

Dobre wyniki intermodalu

Kluczowy w strategii działania Grupy pozostaje rynek przewozów intermodalnych, na którym Grupa PKP Cargo buduje swoją przyszłość. W roku 2019 Spółka miała 49,2 proc. udziału w tym rynku według pracy przewozowej.

Wpływ na sytuację w segmencie intermodalnym ma także wzrost transportu towarów realizowany przez PKP Cargo INTERNATIONAL a.s. (d. AWT), wynikający z realizacji nowych przewozów m.in. w relacji Polska – Węgry. Dzięki optymalizacji przewozów Grupa PKP Cargo INTERNATIONAL znacząco poprawiła wyniki w 2019 roku – EBITDA wyniosła 122 mln zł, a wynik netto wzrósł znacząco: ze straty netto 70 mln zł w 2018 roku do zysku netto w wysokości 16 mln zł w 2019.

Wyniki w 2019 roku w poszczególnych segmentach

Intermodal

W 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła w tym segmencie 9,5 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem 2018 (9,2 mln ton).

Rynek kruszyw

W grupie kruszyw i materiałów budowlanych przewieziono 20,4 mln ton towarów (-21,6 proc.).

Metale i rudy

W 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła 9,3 mln ton towarów w segmencie metale i rudy (-26,2 proc.).

Węgiel kamienny

W tym segmencie przewieziono w 2019 roku 47,9 mln ton towarów (-6,3 proc.).