PKP Cargo kontynuuje dostawy węgla do PGNiG TERMIKA

PKP Cargo kontynuuje dostawy węgla do PGNiG TERMIKA

Spółka PKP Cargo wygrała kolejny przetarg na przewozy węgla kamiennego dla PGNiG TERMIKA. Szacowana wartość zawieranych umów wyniesie niemal 101,3 mln złotych.

PKP Cargo przystąpiło do przetargu, składając ofertę w zakresie trzech części zamówienia. Oferta złożona przez Spółkę została wybrana jako najkorzystniejsza i w efekcie PKP Cargo przez kolejne dwa lata będzie wozić węgiel do Zakładów PGNiG TERMIKA SA w łącznej ilości 4,25 mln ton.

Węgiel wożony będzie m.in. z kopalń śląskich (PGG, JSW, Węglokoks Kraj i PG Silesia) oraz z LW Bogdanka, w zwartych składach, w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea oraz w wagonach węglarkach budowy specjalnej Fa. Przewozy węgla realizowane będą do Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Kawęczyn i do Elektrociepłowni Pruszków.

PKP Cargo od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz PGNiG TERMIKA SA, która jest jednym z kluczowych klientów Spółki. Kolejne zawierane umowy są kontynuacją dotychczasowych kontraktów i dobrej wieloletniej współpracy.