PKP Cargo International wdrożył TAF TSI

PKP Cargo International wdrożył TAF TSI

PKP Cargo International wdrożył aplikacje telematyczne w transporcie towarowym. Podstawą wdrożenia zasad TAF TSI jest system Logistics Web Portal (LWP) Grupy OLTIS.

Rozwiązanie implementuje pliki referencyjne zlokalizowane w oprogramowaniu komunikacyjnym Central Repository Domain (CRD) i Common Interface (CI). Komunikaty przesyłane za pośrednictwem IK, które są podstawą implementacji zasad TAF TSI, zostały certyfikowane przez Europejską Agencję Kolejową (ERA).

W trakcie realizacji projektu pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach funduszu Connecting Europe Facility (CEF), którego głównym celem jest wspieranie innowacji w celu zwiększenia wydajności infrastruktury i zmniejszenia wpływu transportu na środowisko.