PKP Cargo chce kupić pięć lokomotyw wielosystemowych

PKP Cargo chce kupić pięć lokomotyw wielosystemowych

PKP Cargo ogłosiło przetarg na dostawę pięciu elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pięciu lokomotyw elektrycznych w termiach: dwa pojazdy do 31 października 2022 oraz 3 sztuki do 30 listopada 2020 r do punktu utrzymania PKP Cargo na stacji Poznań Franowo.

Lokomotywy wielosystemowe (3 kV DC, 15kV AC i 25kV AC) o mocy min. 5000 kW mają być dopuszczenie do ruchu w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Przewoźnik wymaga, aby pojazdy na dzień dostawy posiadały dopuszczenia do eksploatacji  systemem ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Polski  i Austrii. Dopuszczenie systemy ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Zamawiający wymaga, aby współczynnik gotowości technicznej dla każdej lokomotywy nie był niższy niż 0.96, a  współczynnik niezawodności nie był niższy niż 0.97.  Prędkość maksymalną określono na nie mniej niż 140 km/h. Minimalny okres eksploatacji lokomotyw to 30 lat.

PKP Cargo chce aby tabor był wyposażony w liczniki energii zliczające niezalenie energię pobieraną z i oddawaną do sieci trakcyjnej podczas pracy w wszystkich systemach zasilania. Posiadający możliwość pobierania danych przez sieć GSM.

Według propozycji przewoźnik system lokalizacji GPS/GSM powinien zapewniać współpracę z systemami teleinformatycznymi spółki a transmisja danych powinna być realizowana nie rzadziej niż co 120 min gdy lokomotywa nie jest uruchomiona oraz co 60 sekund gdy lokomotywa pracuje.

Wykonawca zobowiązany jest też do dostarczenia oprogramowania komputerowego wraz z licencjami na ich użytkowanie, dostawy zestawu antyawaryjnego oraz świadczeniem usług utrzymaniowych razem z pierwszą naprawą poziomu P4. Przewoźnik wymaga aby usługi utrzymania planowanego świadczone były w warsztatach w Czechowicach-Dziedzicach, Poznaniu oraz Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest także do 24-godzinnego telefonicznego serwisu technicznego, który umożliwi przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uszkodzeń lokomotyw oraz możliwość ich usuwania w czasie rzeczywistym.

PKP Cargo chce aby producent udzielił 24 miesięcznej gwarancji na lokomotywę oraz udzielił gwarancji jakości, liczonej od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym każdej lokomotywy, na: powłoki lakiernicze – 96 miesięcy, perforacja poszycia pudła każdej lokomotywy – 96 miesięcy, ramy wózków – 60 miesięcy, zestawy kołowe kompletne omaźnicowane – 60 miesięcy czy łożyska zawieszenia silnika – 60 miesięcy,

Przy wyborze wykonawcy przewoźnik będzie brał pod uwagę trzy kryteria: współczynnik gotowości technicznej – 10 pkt, współczynnik niezawodności – 10 pkt  oraz cena – 80 pkt. Oferty można składać do 15 lutego 2021 r.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP Cargo.”