PKM: Torpol z najkorzystniejszą ofertą na elektryfikuję linii i budowę przystanku Gdańsk Firoga

PKM: Torpol z najkorzystniejszą ofertą na elektryfikuję linii i budowę przystanku Gdańsk Firoga

Pomorska Kolej Metropolitalna dokonała ocen i porównania ofert w przetargu na wykonawcę elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i budowę nowego przystanku PKM Gdańsk Firoga. Najlepiej oceniona została oferta złożona przez Torpol.

W ogłoszonym przetargu na wykonawcę elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i budowę nowego przystanku PKM Gdańsk Firoga wzięło udział aż 11 firm z całej Polski. Na realizację tej inwestycji PKM S.A. zabezpieczyła 67,8 mln zł. Torpol złożył ofertę o wartości 48,8 mln zł w ramach zamówienia podstawowego oraz 10,8 mln zł jako opcja.

Realizacja inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga” prowadzona będzie w systemie „buduj”, gdyż samorządowa spółka PKM S.A. już wcześniej przygotowała dla niej kompletny projekt budowlany i wykonawczy oraz zdobyła pozwolenie na budowę. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał do wykonania m.in.:

  • budowę sieci trakcyjnej na liniach kolejowych nr 248 i 253 wraz z włączeniem w linie kolejowe 201 i 202,
  • budowę nowego przystanku osobowego Gdańsk Firoga,
  • rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej i telematycznej PKM.

PKM S.A. przewidziała opcjonalnie możliwość budowy także dodatkowych 4 rozjazdów (wraz z niezbędnym dostosowaniem systemu SRK), jeśli okaże się to konieczne, stąd w ocenie nadesłanych ofert 95% punktów potencjalni wykonawcy mogą otrzymać za „Zamówienie podstawowe”, a pozostałe 5 % punktów za „Prawo opcji”, na które spółka przewidziała dodatkowo 9,8 mln zł.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację wszystkich prac przewidzianych w kontrakcie.