PKM skorzysta z odnawialnych źródeł energii

PKM skorzysta z odnawialnych źródeł energii

Pomorska Kolej Metropolitalna SA rozpoczęła montaż paneli fotowoltaicznych w okolicy przystanku PKM Gdańsk Matarnia, na nasypie kolejowym przy siedzibie samorządowej spółki. Dzięki tej inwestycji PKM będzie mogła zaspokoić około 5% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną korzystając z ekologicznych, odnawialnych źródeł.

W czerwcu ruszyły prace związane z elektryfikacją linii PKM, a samorządowa spółka PKM nie zwalnia tempa i realizuje kolejny proekologiczny projekt, tym razem z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na nasypie wzdłuż torowiska zlokalizowanego pomiędzy siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a przystankiem PKM Gdańsk Matarnia stawiane są dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda. Pozwolą one w ciągu roku wyprodukować ok. 100 MWh energii. To mniej więcej tyle, ile zużywa w ciągu roku ponad 70 gospodarstw domowych, a w przypadku PKM będzie to około 5% rocznego zapotrzebowania energetycznego spółki. Wielkość budowanej farmy wynika bezpośrednio z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który aktualnie nie pozwala na założenie większej instalacji.

Według szacunków minimum 95% wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane na potrzeby własne PKM SA. Pozostała część zostanie rozliczona z Energa-Operator w systemie prosumenckim. Dzięki tak wysokiej autokonsumpcji Pomorska Kolej Metropolitalna nie będzie musiała oddawać nadwyżki energii.

– Biorąc pod uwagę aktualne ceny energii elektrycznej, a także brak dotacji na realizację tego przedsięwzięcia, inwestycja ta powinna się nam zwrócić w mniej niż 8 lat – mówi Grzegorz Mocarski, prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA. – Jednak największym plusem tego rozwiązania jest rozpoczęcie przez PKM korzystania z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu zmniejsza się nasz ślad węglowy. W połączeniu z realizowaną przez nas obecnie elektryfikacją można stwierdzić, że przyszłość kojarzonej z czerwonymi przystankami linii PKM linii jest coraz bardziej zielona.

W mikroinstalacji zostaną zastosowane jednakowe moduły monokrystaliczne, które cechują się m.in. wysoką jakością  modułów oraz niską awaryjnością. Trwałość paneli fotowoltaicznych zapewnia możliwość wykorzystania ich wydajności po 25 latach na poziomie ponad 80%.

Warto dodać, że całe województwo pomorskie znajduje się obecnie na 3. miejscu w Polsce pod względem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

– Inwestycje takie, jakie m.in. realizowane są przez PKM, w skali całego województwa pozwalają nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, ale także poprawić bilans energetyczny i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu – komentuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dlatego też cały czas rozwijamy najbardziej przyszłościowy, ekologiczny transport jakim jest kolej.