Piotr Malepszak zakończył współpracę z CPK

Piotr Malepszak zakończył współpracę z CPK

Piotr Malepszak, członek zarządu ds. komponentu kolejowego kończy współpracę ze spółką Centralny Port Komunikacyjny. Strony porozumiały się w sprawie zakończenia współpracy.

– Z uwagi na wzajemny szacunek, ochronę dóbr osobistych i poufność relacji nie komentujemy okoliczności tego faktu. Spółka CPK podkreśla, że realizacja inwestycji kolejowych przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami – czytamy w komunikacie spółki.

Piotr Malepszak zasiadał w zarządzie CPK od 1 grudnia 2018 r., odpowiadając za część kolejową inwestycji. 21 lutego 2019 r. rada nadzorcza powierzyła mu funkcję p.o. prezesa. Sprawował ja do 27 listopada 2019 r., kiedy na tę funkcję został nominowany Mikołaj Wild (obecny prezes CPK). Piotr Malepszak powrócił wtedy do roli członka zarządu odpowiedzialnego za część kolejową inwestycji.

Bezpośrednio przed dołączeniem do CPK był Członkiem Zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialnym za sprawy techniczne i eksploatacyjne w obszarze utrzymania taboru i organizacji przewozów. W latach 2008 – 2016 zatrudniony był w PKP PLK na rożnych stanowiskach, w tym Dyrektora Biura i Pełnomocnika Zarządu. Jest twórcą licznych inicjatyw, które zaowocowały poprawą parametrów użytkowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 4 tys. kilometrów. Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych
dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011 – 2015 czy przygotowania infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino.