Pierwsze pociągi PKP Cargo International przejechały przez zmodernizowane przejście Hodoš

Pierwsze pociągi PKP Cargo International przejechały przez zmodernizowane przejście Hodoš

Słoweńska spółka Primol-Rail z Grupy PKP Cargo International zrealizowała przewóz pierwszych dwóch pociągów kontenerowych przez zmodernizowane przejście w Hodoš między Słowenią a Węgrami własnymi wielosystemowymi lokomotywami Vectron.

Na początku września 2020 r. na przejściu granicznym w Hodoš na Słowenii otwarto zmodernizowany tor, który umożliwia przejazd pociągów o nacisku 22,5 tony na oś. W przeszłości ten odcinek pozwalał na przechodniość tylko 20 ton na oś. Zmiana ta pozwala teraz Grupie PKP Cargo International w pełni wykorzystać potencjał lokomotyw Vectron nabytych w ubiegłym roku, gdyż modernizacja tego toru pozwala Grupie realizować przewozy kolejowe do / ze Słowenii i Włoch bez konieczności zmiany lokomotywy na trasie. Granica węgiersko-słoweńska. W związku z tym czas tranzytu przesyłek ulegnie znacznemu skróceniu. Jednocześnie można wykorzystać pełen potencjał załadunku samochodów ciężarowych.

– Rozwój transportu intermodalnego w regionie Trójmorza (Bałtyk – Adriatyk – Morze Czarne) w kierunku północ-południe jest jednym z celów strategicznych całej Grupy PKP Cargo. Dzięki modernizacji przejazdu w Hodoš możemy obsługiwać przewozy na całym odcinku naszymi lokomotywami i na własnej licencji, tzn. Przewóz pociągu na całym odcinku realizuje wyłącznie Grupa PKP Cargo International. Naszym klientom zapewnimy jeszcze szybsze usługi transportowe i logistyczne w europejskim korytarzu północ-południe – powiedział Maciej Walczyk, prezes zarządu PKP Cargo International.

Spółka Primol-Rail, która od 2018 roku jest członkiem Grupy PKP Cargo International, świadczy kompleksowe usługi dla klientów kolejowych przewozów towarowych oraz realizuje przewozy Grupy na odcinku słoweńskim.