Pięciu przewoźników zainteresowanych transportem węgla dla PGNiG Termika

Pięciu przewoźników zainteresowanych transportem węgla dla PGNiG Termika

Spółka PGNiG Termika otworzyła oferty w postępowaniu na transport 600 tys. ton węgla energetycznego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach umów ramowych.

Na sfinansowanie zamówienia PGNiG przeznaczyła kwotę 32 075 633 zł brutto.

Oferty złożyli

  • CD Cargo Poland – 39 520 761 zł brutto
  • DB Cargo Polska  – 43 384 252,50 zł brutto
  • PKP Cargo – 46 577 209,50 zł brutto
  • Lotos Kolej – 14 4525 00 zł brutto
  • Rail Polska – 41 340 300 zł brutto

Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.

W ramach umowy ramowej zamawiający planuje zlecić wykonanie usług transportu łącznej na następujących trasach:

  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację  Warszawa Okęcie),
  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Praga),
  • z punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu do  punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu (transport węgla między zakładami).

Wykaz Miejsc Załadunku Towaru