PGNiG Termika wybrała przewoźnika do transportu węgla

PGNiG Termika wybrała przewoźnika do transportu węgla

PGNiG Termika poinformowała o wynikach postępowania na usługę transportu kolejowego 1 050 000 ton węgla energetycznego do zakładów spółki od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 43 171 188,21 zł brutto. Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki CD Cargo Poland.

Oferty w postępowaniu złożyli także dwaj inni przewoźnicy, DB Cargo Polska oraz PKP Cargo.

W ramach umowy przewoźnik zobowiązuje się transportować węgiel na następujących trasach w relacji bezpośredniej, jedna stacja przeznaczenia:

  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy EC Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK  poprzez stację Warszawa Okęcie),
  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy EC Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK poprzez stację Warszawa Praga).

Całopociągowe składy w relacji bezpośredniej kierowane do EC Siekierki i EC Żerań powinny posiadać minimum 40 wagonów, a ponadto spełniać następujące wymagania:

  • powinny mieć maksymalną długość do 600 metrów z uwzględnieniem warunków technicznych bocznicy nadawcy Towaru. Sformowane całopociągowe składy kierowane do EC Żerań winny składać się wyłącznie z Wagonów o pneumatycznym rozładunku z pomostu Wagonu,
  • dopuszczalny nacisk na oś na bocznicach kolejowych EC Siekierki i EC Żerań wynosi 22,5 ton.

Węgiel będzie transportowany z 25 miejsc załadunku.