PGG podpisała umowa z trzema przewoźnikami

PGG podpisała umowa z trzema przewoźnikami

Polska Grupa Górnicza podpisała umowy z trzema przewoźnikami na wykonywanie przewozów węgla transportem kolejowym pomiędzy Oddziałami PGG oraz innych lokalizacji wskazanych w zamówieniu wykonawczym.

W postępowaniu PGG miała zamiar podpisania umowy ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożą ofertę niepodlegające odrzuceniu. Przewoźnicy musieli zaproponować maksymalną cenę jednostkową netto za tonę, zawierając wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności podatki, opłaty, cło.

Oferty złożyli

  • DB Cargo Polska S.A. z kwotą 100 zł netto
  • Rail Polska z kwotą 150 zł netto
  • PKP Cargo Service z kwotą 75 zł netto

Polska Grupa Górnicza podpisała umowy na okres 36 miesięcy z trzeba wymienionymi przewoźnikami, z każdym o tej samej wartości 17,29 mln zł netto.

W okresie trwania umowy ramowej, PGG będzie udzielać zamówień wykonawczych, które przeprowadzane będą wyłącznie w systemie aukcyjnym, bez publicznego ogłoszenia. Liczbę i intensywność udzielanych zamówień wykonawczych będą warunkować bieżące potrzeby Polskie Grupy Górniczej.

Przewoźnicy kolejowi będą transportować węgiel do odbiorców z następujących Oddziałów PGG: ROW, Ruda Ruch Bielszowice i Halemba, Piast-Ziemowit, Bolesław Śmiały, Sośnica, Staszic-Wujek, Mysłowice-Wesoła, ZPE lub innych lokalizacji wskazanych w zamówieniu wykonawczym.

Umowy ramowe zaczną obowiązywać nie wcześniej niż od 12 lutego 2022 r.