PGE Energia Ciepła szuka przewoźnika do transportu prawie 6 mln ton węgla

PGE Energia Ciepła szuka przewoźnika do transportu prawie 6 mln ton węgla

PGE Energia Ciepła ogłosiła przetarg na przewóz węgla kamiennego transportem kolejowym do oddziałów PGE Energia Ciepła i ZEW Kogeneracja w latach 2025 – 2027.

Przedmiotem zamówienia jest transport węgla kamiennego od miejsca nadania do miejsca odbioru przesyłki:

  • PGE EC Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańsk – maks. 1 330 000 Mg;
  • PGE EC Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdynia – maks. 510 000 Mg;
  • PGE EC Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia Pomorzany – maks. 590 000 Mg;
  • PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Elektrociepłownia Bydgoszcz II – maks. 530 000 Mg;
  • PGE EC Oddział nr 1 w Krakowie – maks. 1 050 000 Mg;
  • PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Kielcach – maks. 100 000 Mg;
  • ZEW Kogeneracja, Elektrociepłownia Wrocław – maks. 1 640 000 Mg.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości transportowanej masy węgla z 5 750 000 Mg do 4 600 000 Mg. Miejsca nadania będą obejmować kopalnie i zakłady przeróbcze węgla kamiennego, punkty ekspedycyjne (przeładunkowe) na terenie kraju, porty morskie, przejścia graniczne oraz stacje kolejowe obsługujące bocznice przy placach składowych węgla kamiennego zlokalizowane poza oddziałem PGE EC oraz ZEW Kogeneracja.

O wyborze wykonawcy zdecyduje jedno kryterium – cena. Termin składania ofert mija 5 sierpnia 2024 r.