Pesa z umową na dostawę ezt-ów do woj. kujawsko-pomorskiego

Pesa z umową na dostawę ezt-ów do woj. kujawsko-pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał 2 listopada 2022 r. umowę z bydgoską Pesą na dostawę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem asysty technicznej w okresie pięciu. Pojazdy pojawią się na torach jeszcze w tym roku.

Przetarg na zakup nowego taboru samorząd ogłosił pod koniec lutego 2022 r.  Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć kwotę 132 225 000 zł brutto. 29 kwietnia 2022 r. Urząd poinformował, że wpłynęły dwie oferty. Newag oczekiwał za realizację zamówienia 196 800 000 zł brutto, a Pesa Bydgoszcz – 172 107 750 zł brutto.

Na decyzję Urzędu trzeba było czekać do września, kiedy to zarząd województwa podjął decyzje o wyborze oferty bydgoskiego producenta jako najkorzystniejszej.

Nowe pociągi mają rozwijać prędkość do 160 km/h. Układ wnętrza będzie bezprzedziałowy, jednoprzestrzenny, z otwartymi przejściami międzyczłonowymi o pojemności 435 miejsc w tym w tym co najmniej 150 siedzących. Pojazdy będą wyposażone po 2 szt.  drzwi na każdą stronę członu (łącznie 8 sztuk na każdą stronę pojazdu). W eztach owstanie stanowisko dla obsługi pociągu wyposażone w m.in mikrofon, gniazdka 230 V, monitor dotykowy systemu CCTV, monitor Systemu Informacji Pasażerskiej.

Pojazdy będą przystosowane do przewozów osób na wózkach inwalidzkich (wyznaczone dwa miejsca ), dodatkowo toaleta będzie zgodna z TSI PRM. W pojedzie zamontowane będą także 4  miejsca na przewóz rowerów w pozycji poziomej. W każdym członie zainstalowane będą min. 4 gniazdka elektryczne 230V, a w każdym przedsionku co najmniej jedną ładowarkę USB.

Samorząd wymagał montażu 2 sztuk liczników do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego spełniających wymagania określone w wymaganiach PKP Energetyka.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiada obecnie 13 szynobusów, 5 tak zwanych wagonów doczepnych oraz 10 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Tabor jest użyczany operatorom, którzy realizują pasażerskie przewozy regionalne.