Pesa Mińsk Mazowiecki wykona naprawy P4 jednostek EN57AL

Pesa Mińsk Mazowiecki wykona naprawy P4 jednostek EN57AL

Polregio podpisało z firmą Pesa Mińsk Mazowiecki umowę na wykonanie prac przeglądowo-naprawczych ośmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL, w tym prac stałych czwartego poziomu utrzymania oraz prac dodatkowych.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 24 839 000 zł brutto.  W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Firma z Mińska Maz. za wykonanie prac oczekiwała 24 607 244,7 zł brutto.

W ramach zamówienia wybrany wykonawca wykona prace zakresu stałego czwartego poziomu utrzymania, który został określony w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dla pojazdów:

PojazdOdbiorca naprawy
(właściciel pojazdu po P4)
EN57AL-2119PR Wrocław
EN57AL-2120PR Wrocław
EN57AL-2116PR Wrocław
EN57AL-2104PR Wrocław
EN57AL-2113PR Poznań
EN57AL-2110PR Wrocław
EN57AL-2105PR Wrocław
EN57AL-2107PR Zielona Góra

 

Podczas wykonywania prac stałych, wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowe wszystkich elementów uznanych zgodnie z umową za normalia, wykonania wszystkich badań i prób.

Konieczność wykonania prac dodatkowych opcjonalnych wymaga potwierdzenia przez komisarza odbiorczego. Na liście prac dodatkowych dla pojazdu EN57AL przewoźnik wymienił 120 czynności, w tym m.in wymianę.:

  • łożyska osiowego (48 szt)
  • poszycia foteli pasażerskich (180 szt)
  • foteli pasażerskich (180 szt)
  • szyb okiennych (120 szt)

Zgodnie z podpisaną umową, na realizację prac Pesa Mińsk Mazowiecki będzie miała 12 miesięcy.