Pesa Mińsk Maz. blisko wykonania prac przy 27WE SKM Warszawa

Pesa Mińsk Maz. blisko wykonania prac przy 27WE SKM Warszawa

SKM Warszawa otworzyła ofertę na wykonanie usługi wymiany kół monoblokowych oraz tarcz hamulcowych na pojazdach typu 27WE wraz z pracami dodatkowymi. Zgłosił się tylko jeden wykonawca, Pesa Mińsk Mazowiecki.

Na sfinansowanie zamówienia stołeczny przewoźnik zamierzał przeznaczyć 7 200 929,55 zł brutto, w tym 5 713 350 zł brutto na realizację zamówienia podstawowego oraz 1 487 579,55 zł brutto na prace dodatkowe w ramach prawa opcji.

Jedyną ofertę złożyła spółka Pesa Mińsk Mazowiecki, która wyceniła swoje usługi na 3 824 070 zł brutto, w tym 2 899 110 zł brutto za realizację zamówienia podstawowego oraz 927 960 zł brutto za prace ujęte jako opcja.

Przedmiotem zamówienia jest podzielony na dwa zdania.

Zadanie nr 1 dotyczy wymiany kół monoblokowych na dwóch pojazdach typu 27WE (003 oraz 010). Na jeden pojazd składa się 28 kół monoblokowych. Zadanie nr 2 obejmuje wymianę tarcz hamulcowych na siedmiu pojazdach typu 27WE (002, 004, 005, 006, 011, 012, 013). Na jeden pojazd składa się 56 tarcz hamulcowych.

W celu realizacji usługi wymiany, przewoźnik dostarczy wykonawcy koła monoblokowe oraz łożyska zestawów kołowych, a także tarcze hamulcowe, śruby montażowe, komplet nowych okładzin ciernych (wstawek hamulcowych) oraz łożyska zestawów kołowych niezbędnych do realizacji wymiany.

Prace dodatkowe (części i usługa) obejmują wymianę osi tocznej zestawu kołowego, wymianę osi napędowej zestawu kołowego, wymianę kompletu tarcz w trakcie wymiany kół (w jednym procesie) oraz regeneracja łożysk zestawów kołowych. O realizacji prac w ramach opcji wykonawca wykona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy otrzyma pisemne zlecenie od SKM Warszawa.

Termin obowiązywania zamówienia obejmuje okres od 15.02.2023 r. do 31.12.2024 r.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane usługi oraz na dostarczony przez niego części zamienne na okres minimum 24 miesięcy.