Pesa dostarczyła RCP pierwszą lokomotywę Gama w ramach projektu intermodalnego

Pesa dostarczyła RCP pierwszą lokomotywę Gama w ramach projektu intermodalnego

30 września nastąpił odbiór końcowy pierwszej z dwunastu lokomotyw Gama Marathon 111Ed produkowanych przez Pesa Bydgoszcz dla Rail Capital Partners.

Podpisana w dniu 07.06.2019 Umowa jest projektem dofinansowanym przez CUPT i obejmuje dostawę 12 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych z modułem dojazdowym zaprojektowanych przez PESA w oparciu o wymagania i potrzeby polskich przewoźników. Celem projektu jest rozwój transportu intermodalnego w Polsce.

– Mimo trudności związanych z pandemią pierwsza z lokomotyw została dostarczona w terminie. Produkcja kolejnych trwa i będą sukcesywnie przekazywane RCP – powiedział Tomasz Różak, kierownik kontraktu rynku lokomotyw Pesa Bydgoszcz.

To już czternasta lokomotywa  z  platformy Gama wyprodukowana przez Pesa dla Rail Capital Partners. Trzynaście z nich to lokomotywy typu Gama Marathon, czyli elektryczne ze spalinowym silnikiem dojazdowym.

– Obserwujemy coraz większe zainteresowanie klientów właśnie tym typem lokomotyw  –  dzięki zastosowaniu silnika dojazdowego przewoźnicy nie potrzebują dodatkowej lokomotywy manewrowej  podczas rozładunku na niezelektryfikowanych bocznicach, co skraca czas i  znacząco obniża koszty transportu – podkreślił Ireneusz Kozłowski, Prezes Rail Capital Partners.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostaw kolejne Gamy Marathon będą przezywane RCP w najbliższych miesiącach.