Pesa Bydgoszcz blisko wykonania P2 EN62-001

Pesa Bydgoszcz blisko wykonania P2 EN62-001

Warmińsko-mazurski Zakład Polregio w Olsztynie otworzył oferty w postępowaniu na wykonanie przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) elektrycznego zespołu trakcyjnego EN62-001 

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył 105 780  zł brutto. Jedyna ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz, z oferta w takiej samej kwocie. Wybór wykonawcy pozostaje więc formalnością.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było wykonanie czterech przeglądów P2 pojazdu EN62-001. Przewoźnik oczekiwał, że termin wykonania jednego przeglądu wyniesie jeden dzień roboczy.