Patrol SOK ujął obywateli Afganistanu przebywający nielegalnie na terytorium Polski

Patrol SOK ujął obywateli Afganistanu przebywający nielegalnie na terytorium Polski

Podczas patrolu szlaku Siemianówka – Zadłotczyzna funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Czeremsze ujęli cztery osoby, które nielegalnie przebywały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Imigranci z Afganistanu zostali przekazani Straży Granicznej.

W sobotę 25 lutego 2023 r. w godzinach południowych funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Czeremsze w trakcie obserwacji szlaku kolejowego Siemianówka – Zadłotczyzna zauważyli cztery osoby przebywające w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Mikłaszewo, których wygląd wskazywał na pochodzenie z krajów Bliskiego Wschodu. Na widok funkcjonariuszy osoby zaczęły nerwowo się zachowywać. Po podjęciu interwencji okazało się, że mężczyźni nie posiadają przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki SG w Narewce, którzy ustalili, że ujęte osoby są obywatelami Afganistanu oraz nielegalnie przekroczyły granicę Polski z Białorusią. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Narewce.