Parowozy nie będą obsługiwały połączeń Kolei Wielkopolskich?

Parowozy nie będą obsługiwały połączeń Kolei Wielkopolskich?

Koleje Wielkopolskie unieważniły przetarg na usługę trakcyjną obejmującą pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym składającym się z 2 wagonów pasażerskich. Oferta złożona przez Parowozownię Wolsztyn okazała się za droga.

Wielkopolski przewoźnik na sfinansowanie zamówienia w ramach realizacji wynikającej z ilości planowej 53 123,850 pockm przeznaczył 3 604 936,65 zł brutto a w ramach opcji (zwiększenia o maksymalnie 20% pockm) kwota ta zwiększy się do 4 325 923,98 zł brutto.

Parowozownia Wolsztyn za wykorzenienie pracy eksploatacyjnej na poziomie 53 123,850 pockm zaproponowała kwotę 4 362 907,74 zł brutto.

Oferta przekraczała o 757 971,09 zł brutto zaplanowany budżet.

Przypomnijmy, że usługa miała być realizowana  w okresie od 15 stycznia 2022 r. do dnia 26 listopada 2022 r.

Składy zestawione z parowozu i dwóch wagonów miały obsługiwać połączenia Wolsztyn – Leszno – Wolsztyn oraz Wolsztyn – Poznań Gł. – Wolsztyn.