Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Szczególny czas refleksji i zadumy, podczas którego wspominamy zmarłych, a także odwiedzamy groby bliskich. O osobach zasłużonych dla narodzin i rozwoju polskiej kolei, a także pielęgnowania jej tradycji, pamięta Fundacja Grupy PKP.

Jak co roku, na przełomie października i listopada, upamiętniamy pionierów kolei na ziemiach polskich, jak również przyjaciół Fundacji, których nie ma już wśród nas. Wybitni inżynierowie, architekci, budowniczowie, ale również pracownicy odpowiadający za funkcjonowanie kolei przez następne dziesiątki lat. To właśnie ludzi, którzy dali początek drogom żelaznym w naszym kraju, w sposób szczególny będziemy wspominać w ciągu najbliższych dni.

Zachować pamięć o ojcach-założycielach polskiej kolei

W sobotni poranek wolontariusze Fundacji Grupy PKP udali się na Cmentarz Powązkowski, by tam pomodlić się i zapalić znicze m.in. na grobach ojców-założycieli polskiej kolei, bez których nie powstałaby Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska: Stanisława Wysockiego, projektanta i głównego inżyniera budowy „Wiedenki”, Teodora Urbańskiego, projektanta przebiegu trasy DŻWW, Leona Miaskowskiego, pierwszego polskiego maszynisty, a także Władysława Reymonta, który jako młody chłopak pracował na stanowisku pomocnika dozorcy plantowego przy budowie „królowej polskich dróg żelaznych”.

Na Cmentarzu Bródnowskim wolontariusze odwiedzą groby Karola Modrasa, naczelnego inżyniera budowy Centralnej Magistrali Kolejowej i Kazimierza Żurka, maszynisty instruktora, który prowadził zdecydowaną większość ponsz-y (pociągów nadzwyczajnych specjalnego znaczenia) otwierających zelektryfikowane odcinki sieci Polskich Kolei Państwowych.

Pasjonaci, których życie wyznaczał kolejowy tor

Ważne miejsce w naszej pamięci zajmują miłośnicy kolejnictwa, osoby, które dużą część życia poświęciły tej właśnie tematyce i z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować. Pracownicy Fundacji Grupy PKP oddadzą hołd pamięci Marii Balickiej, nauczycielce języka polskiego i wychowawcy młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej Warszawskiego Węzła Kolejowego oraz w dawnej „Kolejówce”. Pani Maria była autorką licznych publikacji dotyczących kolei, przez wiele lat zajmowała się badaniem i popularyzacją wiedzy na temat dziejów polskiego kolejnictwa.