P. Wyborski: chcemy efektywnie wykorzystywać środki inwestycyjne i utrzymaniowe

P. Wyborski: chcemy efektywnie wykorzystywać środki inwestycyjne i utrzymaniowe

Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, był jednym z prelegentów panelu „Rynek i infrastruktura kolejowa w Polsce”, który odbył się podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. O czym mówił szef zarządcy infrastruktury?

O efektywności wykorzystywania środków

Chodzi nam o efektywne wykorzystanie środków inwestycyjnych, środków utrzymaniowych oraz środków na działalność eksploatacyjną. Nie zakładamy, że są to jedynie dostępne środki, które musimy zużyć, lecz starannie planujemy ich wykorzystanie w celu osiągnięcia korzyści zarówno dla przewoźników, jak i pasażerów.

 O przeglądzie projektów

Trwa przegląd wszystkich projektów. Pierwsze wyniki tego przeglądu będziemy mieli na koniec maja, aby móc podzielić się z rynkiem wykonawców naszymi planami na bieżący rok. Chcemy przedstawić, które przetargi zamierzamy ogłosić, oraz ocenić gotowość programu kolejowego do realizacji w kolejnych latach.

O trzech grupach projektów inwestycyjnych

Pierwsza grupa to projekty opóźnione, które nie zostały zrealizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, takie jak budowa tunelu w Łodzi, modernizacja linii między Gdynią a Słupskiem czy modernizacja magistrali węglowej na odcinku południowym.

Druga grupa to duże projekty modernizacyjne, które są potrzebne, jak na przykład umowy na roboty na linii E65 na odcinku od Sosnowca przez Katowice, Tychy aż do Zebrzydowic.

Trzecia grupa to mniejsze projekty związane głównie z likwidacją izolacji komunikacyjnej, takie jak budowa ciągu Tymbark – Podłęże, modernizacja linii od Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni czy szereg projektów w ramach Programu Kolej Plus.

O efektach dotychczasowych inwestycji

W tym roku oczekujemy znaczących efektów, zwłaszcza w zakresie zakończenia pewnych projektów, które nie przynosiły poprawy czasów przejazdów po ich modernizacji. Naszym celem jest skrócenie czasu podróży między miastami, na przykład z Warszawy do Białegostoku do poniżej 2 godzin, z Krakowa do Zakopanego do około 2 godzin, oraz na odcinku Warszawa – Poznań, gdzie czas przejazdu najszybszych pociągów wynosi 2 godziny i 20 minut, a także na trasie z Warszawy do Szczecina, gdzie chcemy skrócić czas podróży poniżej 5 godzin. Pracujemy już nad tymi celami, aby wprowadzić je w życie w nowym rozkładzie jazdy na lata 2024/2025.

O rozmowach z branżą

Słuchamy opinii rynku, spotykając się zarówno z projektantami, jak i firmami wykonawczymi. Naszym celem jest przekazanie im naszego podejścia, podkreślenie, jak istotne jest dla nas minimalizowanie zakłóceń w ruchu podczas realizacji inwestycji oraz projektowanie rozwiązań umożliwiających szybkie przeprowadzenie prac inwestycyjnych i utrzymaniowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu zakłóceń dla przewoźników.

Nadal będziemy kontynuować współpracę w ramach forum inwestycyjnego, które istnieje od wielu lat. W ramach grup roboczych tego forum będziemy doskonalić takie elementy jak kontrakty, współpraca oraz warunki waloryzacji.

O otwartości PKP PLK

Kilka tygodni temu doszło do poważnej awarii na jednej z największych stacji w Polsce (Łodzi Widzew – przyp red.). Przez osiem godzin ruch pasażerski na tej ważnej stacji był sparaliżowany. Co prawda była to niedziela, ale później jasno powiedzieliśmy, jakie to (wydarzenie – przyp. red.) opóźnienia wygenerowało. Mówiliśmy również o przyczynach tej awarii. Chcemy podejść do innych podobnych wydarzeń w ten sam sposób. Zamierzamy również otwarcie informować o naszych planach inwestycyjnych, w tym o nakładach finansowych, ilości nowych torów oraz zwiększeniu prędkości. Następnie będziemy dokładnie rozliczać się z realizacji tych planów.