OPZZ apeluje do premiera ws. praw pracowniczych w PKP Cargo

OPZZ apeluje do premiera ws. praw pracowniczych w PKP Cargo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiło premierowi Donaldowi Tuskowi stanowisko w sprawie sytuacji w PKP Cargo oraz spółkach zależnych. Prezydium OPZZ stanowczo potępia działania zarządu spółki, które mogą zagrażać prawom pracowniczym, naruszając interesy pracowników oraz zagrażają stabilności firmy. Prezydium OPZZ apeluje o szacunek dla praw pracowniczych oraz oczekuje działań, które zachowają równowagę między interesami firmy i pracowników, podjętych w ramach dialogu społecznego.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych liczy na zainteresowanie się Premiera przedstawioną sprawą oraz pomoc w tej niezwykle trudnej sytuacji. Stanowisko otrzymali także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, oraz Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie sytuacji w PKP Cargo oraz spółkach zależnych publikujemy w całości.

Prezydium OPZZ stanowczo potępia prowokacyjne działania zarządu spółki PKP Cargo S.A., które mogą zagrażać prawom pracowniczym, naruszając interesy pracowników oraz zagrażają stabilności firmy, a w szczególności:

  1. wysyłanie pracowników na nieświadczenie pracy: Praktyka ta jest absolutnie nie do przyjęcia. Anachroniczne przepisy, które pozbawiają zatrudnionych niemal połowy wynagrodzenia, są nie do zaakceptowania;
  2. wypowiedzenie umów społecznych: Decyzja o wypowiedzeniu Paktu Gwarancji Pracowniczych, układu zbiorowego pracy oraz Porozumienia Partnerów Społecznych jest skandaliczna i prowadzi do napięć w relacjach pracodawcy z pracownikami;
  3. postępowanie sanacyjne: silna ingerencja w stosunki pracy, wynikająca z zastosowania przepisów związanych z upadłością lub likwidacją pracodawcy, jest nie do zaakceptowania. To zagraża losom pracowników spółki;
  4. zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych;
  5. destrukcję w obszarze operacyjnym, która przełoży się na trwałą utratę zdolności przewozowych Spółki, co będzie miało negatywne skutki dla realizacji dużych inwestycji w Polsce, a także skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa państwa w zakresie transportów specjalnych w okresie zagrożenia konfliktem zbrojnym.
    Rozumiejąc potrzebę podjęcia działań mających na celu uzdrowienie sytuacji w spółce, apelujemy o szacunek dla praw pracowniczych i dialogu społecznego. Oczekujemy działań zachowujących równowagę między interesami firmy i pracowników, podjętych w ramach dialogu społecznego. Szczególnie biorąc pod uwagę, że to organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie wskazywały zarządowi spółki na konieczność podjęcia działań uzdrawiających sytuację.

Dialog między pracodawcą i związkami zawodowymi jest kluczowy dla utrzymania stabilności firmy, a dotychczasowe działania zarządu prowadzą do niepotrzebnych napięć. Prezydium OPZZ w pełni solidaryzuje się i wspiera działania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ w strukturach spółki PKP Cargo S.A. Obrona praw pracowniczych i dbanie o słuszne interesy zatrudnionych jest dla nas zawsze priorytetem. Podkreślamy, że pozorowany przez zarząd spółki dialog doprowadzi do zaostrzenia działań protestacyjnych.

Przypomnijmy, że zarząd PKP Cargo złożył 27 czerwca wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.  Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami, p.o. prezesa spółki, dr Marcin Wojewódka tłumaczył decyzję o wszczęciu postępowania sanacyjnego. Podkreślił, że złożony wniosek ma na celu ratowanie spółki, aby zapewnić jej dalsze funkcjonowanie. Już we wtorek, 2 lipca  sąd wybrał tymczasowego nadzorcę sądowego. Następnego dnia Zarząd PKP Cargo podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez Zakłady i Centralę spółki. Plan zakłada zwolnienie ponad 4100 pracowników.